Direct naar hoofdmenu / zoekveld

99-


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be

BERICHTDe burgemeester van de gemeente AS, provincie Limburg, bevestigt dat de verordening van het college van burgemeester en schepenen, gedateerd 7 november 2014, met als onderwerp:


  • TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET PARKEERVERBOD TER GELEGENHEID VAN HET SINTERKLAASFEEST OP HET GEMEENTEPLEIN OP ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014

  • TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER TER GELEGENHEID VAN DE STRAATACTIVITEIT “DE SINT KOMT OP BEZOEK” OP ZONDAG 23 NOVEMBER 2014


bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet op 28 juli 2014 op de website van de gemeente As.Gedaan te As, 1 september 2014

Afbeelding 3Miel CRAEGHS

burgemeesterGemeente As

Administratie – Secretariaat

Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS

Tel. 089 39 10 12 - Fax 089 39 10 01

secretariaat@as.be

www.as.be