Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze gemeente / Bekendmakingen / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad 2017 / bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 21 december 2017

bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 21 december 2017


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2017-12-21


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
21 december 2017, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Financieel rapport – Kennisgenomen

 2. Strategisch Project Kolenspoor - visie- en strategienota en werkwijze – Goedgekeurd

 3. Reglement en huurovereenkomst - Fietsverhuur - Goedgekeurd

 4. Voorwaarden samenwerkingsovereenkomst - fietsverhuur - Goedgekeurd

 5. Retributiereglement betreffende het aanbod van de Dienst Toerisme - aanslagjaar 2018 - Goedgekeurd

 6. Huishoudelijk reglement IBO Peter Pan - Goedgekeurd

 7. Retributie buitenschoolse kinderopvang – aanslagjaar 2018 - Goedgekeurd

 8. Gebruik van de Sint-Aldegondiskerk als tweede trouwlocatie - Goedgekeurd

 9. Verhuurreglement Sint-Aldegondiskerk - Goedgekeurd

 10. Retributiereglement betreffende het verhuren van de Sint-Aldegondiskerk - Goedgekeurd

 11. Omgevingsvergunning - Belasting omgevingsvergunningen 2018 - Goedgekeurd

 12. Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedgekeurd

 13. Subsidiegedeelte kadervorming - Goedgekeurd

 14. Toekenning toelagen aan Jeugd Rode Kruis Genk en Wensambulancezorg vzw conform overeenkomst met de Koninklijke Muziekkapel van de Marine - Goedgekeurd

 15. Infrastructuursubsidie cultuur - Buitengewone toelage schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As (kogelvanger) - Goedgekeurd

 16. Gemeentelijke dotatie 2017 voor PZ Carma - Goedgekeurd

 17. Gemeentelijke dotatie 2018 voor PZ Carma - Goedgekeurd

 18. Verlenging van de tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques in het kader van de toekenning van de VIA4-MIDDELEN en de restmiddelen uit VIA4 - Goedgekeurd

 19. PV-panelen gemeentelijke gebouwen - Goedgekeurd

 20. Vaststelling Jaarrekening OCMW 2016 – Kennisgenomen

 21. Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW - Kennis genomen

 22. Vaststelling van het OCMW-budget 2018 - Kennisgenomen

 23. Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 – Vastgesteld

 24. Budgetwijziging 2017-12-21 van het gemeentebudget - dienstjaar 2017 - Budgetwijziging 2017-12-21 van het gemeentebudget - dienstjaar 2017 - Vastgesteld

 25. Budget 2018 - Budget 2018 - Vastgesteld

 26. Kerkhof Niel-bij-As - Verwerving grond - De Driessen - Definitieve goedkeuring - Goedgekeurd

 27. Aanvraag verkavelingsvergunning 2017/4/1 (Herengracht) - zaak der wegen - gratis grondinname in uitvoering van verkavelingsvergunning - Goedgekeurd

 28. Goedkeuring wijziging gemeenteraadsbeslissing 19 oktober 2017 - IGS Inter-Energa - aanduiding en/of mandatering van afgevaardigde(n) in de BAV van dinsdag 12 december 2017 - Bekrachtigd

 29. Notulen - Openbare zitting van 23 november 2017 - GoedgekeurdDe lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2017-12-29 tot en met 2018-01-21 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 29 december 2017.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad