Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze gemeente / Bekendmakingen / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad 2017 / bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 19 oktober 2017

bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 19 oktober 2017


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2017-10-19


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
19 oktober 2017, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Rekening 2016 kerkfabriek Sint-Theresia As - Kennisgeving en advies rekening 2016 van de kerkfabriek SINT-THERESIA AS – Kennis genomen

 2. Rekening 2016 kerkfabriek Sint-Niklaas Niel-bij-As - Kennisgeving en advies rekening 2016 van de kerkfabriek SINT-NIKLAAS NIEL-BIJ-AS - Kennis genomen

 3. Rekening 2016 kerkfabriek Sint-Barbara As - Kennisgeving en advies rekening 2016 van de Kerkfabriek SINT-BARBARA AS - Kennis genomen

 4. Brandweer - De gemeentelijke dotatie 2018 - Goedgekeurd

 5. RPR en AR - Goedkeuring wijzigingen RPR en AR voor het gemeente en OCMW-personeel - Kennis genomen

 6. Personeelsformatie - Vaststelling - Goedgekeurd

 7. Begrazingsproject - Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Natuur en bos, de gemeente As en de stad Genk alsmede bestek en raming betreffende de uitvoering van een beherderingsopdracht te Genk, As en grensgebied Opglabbeek. - Goedgekeurd

 8. Wijk-werk - Oprichting samenwerkingsverband inzake organisatie wijk-werk voor stad Genk en gemeente As, Zutendaal en Houthalen-Helchteren - Goedgekeurd

 9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media - Aanduiding van afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van woensdag 20 december 2017 - Goedgekeurd

 10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg - Voorstel tot statutenwijziging - Goedgekeurd

 11. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa - Aanduiding en/of mandatering van afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 12 december 2017 - Goedgekeurd

 12. Dienstverlenende vereniging Cipal - Het ontwerp van statutenwijziging - Goedgekeurd

 13. Notulen - Openbare zitting van 14 september 2017 - Goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2017-10-23 tot en met 2017-11-13 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 23 oktober 2017.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad