Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Stemmen met volmacht

HOE KAN IK VOLMACHT VERLENEN BIJ VERKIEZINGEN?

Indien je wenst te stemmen, maar niet zelf naar het stembureau kan gaan of afwezig bent, kan je in bepaalde omstandigheden een volmacht geven aan een andere kiezer. Die kan dan in jouw plaats gaan stemmen.

 

OM WELKE REDENEN KAN IK VOLMACHT VERLENEN?

Je kan alleen volmacht verlenen als je niet zelf kan kiezen:

 1. wegens medische redenen (doktersattest);
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als je om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 3. omdat je het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van het stadsbestuur). Ook de gezinsleden komen in aanmerking;
 4. als je verblijft in een strafinrichting (attest van de instelling);
 5. wegens je geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 6. wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 7. wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in het buitenland om privéredenen (attest van het stadsbestuur).

 

WELKE ATTESTEN MOET IK VOORLEGGEN?

De attesten vermeld in de punten 1, 2, 4, 5 en 6 kan je rechtstreeks aan het door jou ingevulde en ondertekende volmachtformulier hechten. Je geeft die documenten samen met je oproepingskaart aan de volmachtdrager. Die moet wel gaan stemmen in het bureau waar jij bent opgeroepen. Dat kan dus verschillen van waar hij of zij zelf moet gaan stemmen.

 

Voor punt 3 moet je een attest afhalen op het gemeentebestuur waarin bevestigd wordt dat je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent, of deel uitmaakt van een gezin van een schipper, marktkramer of kermisreiziger.

 

Voor punt 7, verblijf om privéredenen in het buitenland, moet je eerst de bewijs/bewijzen van je afwezigheid op de dag van de verkiezingen (bv. een attest van het reisbureau, een voucher enz.) binnenbrengen bij het gemeentebestuur. Als je geen bewijzen hebt van je reis mag je een verklaring op eer afleggen bij het gemeentebestuur. Aan de hand van deze stukken wordt een attest opgesteld dat je bij de volmacht moet voegen.

 

AAN WIE KAN IK EEN VOLMACHT GEVEN?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

 

Opgelet! Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

 

WAT ALS IK NIET KAN STEMMEN MAAR GEEN VOLMACHT WIL VERLENEN?

Als je omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, kan je twee dingen doen:

 

 • bij voorkeur vooraf een bewijs (zie vermelde attesten hierboven) binnenbrengen bij het gemeentebestuur dat je op de dag van de verkiezingen afwezig zal zijn, best samen met je oproepingskaart (dit zal dan worden doorgegeven aan de voorzitter van het stembureau die dan weet dat je niet zal komen);
 • ofwel zorgen dat je nadien kan bewijzen dat je aan één van gerechtvaardigde redenen van afwezigheid voldeed. (vb. met vermeld attest of ingeval van verblijf in het buitenland aan de hand van boekingen, betalingen, attesten enz.) 

 

WAT MOET IK DOEN ALS VOLMACHTHOUDER?

Als iemand je volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet je je aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

Bovendien moet je meenemen:

 • het ondertekende volmachtformulier;
 • je eigen identiteitskaart;
 • je eigen oproepingskaart;
 • de oproepingskaart van de volmachtgever (niet noodzakelijk maar wel handig);
 • het attest dat bij die volmacht hoort (dit wil zeggen het bewijs van de aangehaalde reden van afwezigheid).

 

MEER INFO

Je moet dus alleen naar het gemeentehuis komen voor een attest van de burgemeester dat je verblijf in het buitenland bevestigt.

 

Als je geen bewijzen kan voorleggen van je reis moet je een verklaring op eer afleggen. Dit attest kan je downloaden. Vul het in en kom er mee naar het gemeentehuis zodat wij je een attest van de burgemeester kunnen bezorgen dat je bij je volmacht moet voegen.

 

Ook als je als schipper, marktkramer of kermisreiziger iemand met volmacht voor je wil laten stemmen moet je een attest afhalen op het gemeentehuis.

 

Het volmachtformulier kan je eveneens downloaden. Vul dit formulier in en onderteken het samen met de volmachtdrager. Vergeet niet dat er steeds een attest bijgevoegd moet worden dat de reden van je afwezigheid bewijst.

Downloads

Dienst Secretariaat

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 12

F  089 39 10 01

E organisatie@as.be

› meer info