Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Ons lokaal bestuur / Meerjarenplan / Omgevingsanalyse en inspiratienota 2018

Omgevingsanalyse en inspiratienota 2018

Zoals aangekondigd, werkte de administratie achter de schermen druk aan een inspiratienota en omgevingsanalyse. Deze nota moet de nieuwe meerderheid informeren en inspireren. Zij moet immers een bestuursakkoord afsluiten dat de leidraad zal vormen voor het beleidsplan de volgende zes jaar. De nota heeft als doel een aantal speerpunten naar voor te schuiven die verder moeten worden uitgewerkt en aangevuld. In het voorjaar van 2019 wordt op basis van het bestuursakkoord het nieuwe meerjarenplan opgemaakt. De inspiratienota bestaat uit een externe en interne omgevingsanalyse en een analyse van de interne organisatie door audit Vlaanderen.

 

Analyse in 3 fases

Om de omgevingsanalyse succesvol uit te voeren, werd in drie fases gewerkt. In een eerste fase werden alle relevante cijfergegevens over de gemeente geanalyseerd. Hoe evolueert de toestand in onze gemeente op vlak van bevolkingsevolutie, werkgelegenheid, woningenaanbod, verkeersveiligheid, algemeen welzijn, … Je vindt deze cijfers vanaf pagina 4 in de inspiratienota.

 

Burgerenquête en gesprekstafels

Om de externe invloeden te leren kennen werd in de tweede fase de externe analyse uitgevoerd met behulp van de burgers. Dit gebeurde a.d.h.v. een burgerenquête en gesprekstafels. De burgerenquête handelde over verschillende maatschappelijke thema’s. Burgers kregen ongeveer 2 maanden de tijd om deze in te vullen.

Op basis van de resultaten van deze enquêtes werden de gesprekstafels georganiseerd. Hierin kregen de geïnteresseerde burgers de mogelijkheid om stellingen omtrent de belangrijkste maatschappelijke thema’s in de gemeente te beoordelen en te bespreken.

 

Externe audit

In de derde fase werden de bestaande diensten onder de loep genomen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een interne bevraging van de diensthoofden. Daarnaast werden de resultaten van de externe audit

geanalyseerd en verwerkt in de aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven een richting aan welke prioritaire acties de interne organisatie van gemeente en OCMW de komende jaren moet uitvoeren om de werking te verbeteren?’ Een samenvatting van de analyse van organisatie-audit vind je in het volgende artikel.

Downloads

Omgevingsanalyse en inspiratienota

Rapport audit Vlaanderen