Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Contact


Algemeen e-mailadres: gemeente@as.be Contact per email brief ..

Algemeen telefoonnummer: 089 39 10 00

Algemeen faxnummer: 089 39 10 01


Algemeen correspondentieadres:

Gemeentebestuur van As
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 AS

btw nr 207.465.083


Bibliotheek

T 089 39 10 95

bibliotheek@as.be

Buitenschoolse opvang

T 089 39 10 90

T 089 39 10 91

peterpan@as.be 

secpeterpan@as.be

Burgerzaken

T 089 39 10 02

T 089 39 10 00

T 089 39 10 22

T 089 39 10 06

burgerzaken@as.be

burgerzaken3@as.be

burgerlijkestand@as.be 

strafregister@as.be

Cultuur

T 089 39 10 17

cultuur@as.be

Duurzaamheid

T 089 39 10 08

F 089 39 10 79

gis@as.be

 

Economie

T 089 39 10 16

economie@as.be

Financieel beheerder

T 089 39 10 11

ontvanger@as.be

Financiën

T 089 39 10 19

financien@as.be

ICT

T 089 39 10 05

ict@as.be

communicatie

T 089 39 10 23

communicatie@as.be

 

Informatie

T 089 39 10 12

gemeente@as.be

Jeugd

T 089 39 10 65

jeugd@as.be

Milieu & Openbare Werken

T 089 39 10 85

G 0476 42 83 61

F 089 39 10 79

milieu@as.be

OCMW

T 089 39 10 30

F 089 39 10 44

ocmw@as.be

Gemeentelijke basisschool

T 089 39 10 50

directie@gbas.be

Onthaal

T 089 39 10 00

onthaal@as.be

Personeel

T 089 39 10 00 

personeel@as.be

Politie

T 089 39 10 45

F 089 39 10 46

info@politiecarma.be

Ruimtelijke Ordening

T 089 39 10 72

F 089 39 10 79

ruimtelijkeordening@as.be

Secretariaat

T 089 39 10 12

organisatie@as.be 

Secretaris

T 089 39 10 13

algemeendirecteur@as.be 

Sociaal huis

T 089 39 10 02

sociaalhuis@as.be

Sport

T 089 39 10 60

F 089 39 10 64

sport@as.be

Technische dienst

T 089 39 10 71

F 089 39 10 79

G 0472 18 31 01

technischedienst@as.be 


sigrid.janssen@as.be 

Toerisme

T 089 39 10 03

toerisme@as.be

Welzijn & senioren

T 089 39 10 09

welzijn.senioren@as.be