Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ nieuwsberichten 2013 / Wat vind jij van As?

Wat vind jij van As?

Deel je mening!

De gemeente is momenteel volop bezig met de opmaak van een meerjarenplan  waarin het haar beleidsvisie voor de komende jaren uitschrijft.

We beseffen dat er geen kwalitatief beleid  mogelijk is zonder burgerparticipatie. We bieden je dan ook graag twee mogelijkheden om jouw mening te delen.

Enquête

Via deze enquête kan je 20 vragen beantwoorden die kaderen binnen 4 thema's: Vrije tijd, omgeving, welzijn en dienstverlening. Je moet NIET absoluut  alle vragen beantwoorden, maak er gewoon je keuze uit!
De enquête wordt afgesloten op 15 oktober.

voorbeeldvragen:

  • Op welke manier wil jij graag inschrijven voor vrijetijdsactiviteiten?
  • Hoe kunnen we As en Niel verkeersveiliger maken?
  • Voel je je veilig in As? Waarom wel, waarom niet?
  • Hoe kunnen we de toegankelijkheid verhogen (Openingsuren, infrastructuur, …)?
  • ...

Klik op de afbeelding en deel je mening!

 

 enquete

Participatietafels

Op 23 oktober organiseren we om 20.00 uur in het nieuwe vrijetijdsgebouw een sessie waarbij een 20-tal burgers aan 4 verschillende tafels hun mening/visie geven over thema’s die zullen voortvloeien uit de resultaten van de enquête.
We zoeken:

  • Inwoners die willen meedenken over de toekomst van onze gemeente en dit zowel op vlak van omgeving, vrije tijd, welzijn als dienstverlening; 
  • Inwoners die mondig zijn en die constructief willen meedenken over verschillende zaken van algemeen belang. Er worden geen persoonlijke verzuchtingen besproken. Hiervoor zijn andere kanalen beschikbaar; 
  • Inwoners die niet politiek gebonden zijn.

 

Maximum 20 deelnemers. Indien er meer inschrijvingen zijn selecteren we zodat we een zo divers mogelijke groep overhouden.
Inschrijving voor de participatietafels kan