Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ nieuwsberichten 2013 / Ontvoogding gemeente As

Ontvoogding gemeente As

As mag zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren voor aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2013.

ontvoogdingAls een gemeente voldoet aan vijf voorwaarden kan ze zelfstandig stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen afleveren zonder advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Hiervoor moet je beschikken over:

  • een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
  • een conform verklaard plannenregister
  • een vastgesteld vergunningenregister
  • een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
  • een register van de onbebouwde percelen.

 

Het Belgisch Staatsblad van 19 april 2013 publiceerde dat de gemeente As voldoet aan deze 5 voorwaarden. Vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad gaat de ontvoogding in.
Dat wil zeggen dat voor aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2013 de nieuwe procedure wordt gevolgd.

 

Dit wil niet zeggen dat alles zomaar kan worden vergund. Er bestaan verschillende voorschriften (verkaveling, BPA, RUP, …) waaraan de aanvraag getoetst moet worden. Daarnaast moet er in bepaalde gevallen advies gevraagd worden aan andere instanties (Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Infrastructuur, Departement Landbouw en Visserij, …).

 

Vanaf 1 juni wijzigen de beslissingstermijnen:

  • voor stedenbouwkundige aanvragen zonder openbaar onderzoek en niet samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag moet het college over de aanvraag een beslissing nemen binnen een termijn van 75 dagen te rekenen vanaf de datum van volledigheid;
  • voor alle andere stedenbouwkundige aanvragen bedraagt de termijn 105 dagen;
  • voor verkavelingsaanvragen en verkavelingswijzigingen is de beslissingstermijn 150 dagen.

 

Als je bouw- of verbouwplannen hebt kom je best eerst even langs bij de dienst ruimtelijke ordening om na te gaan aan welke voorschriften je moet voldoen en welke procedure je moet volgen.

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info