Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Nieuwsberichten 2018 / Maatregelen droogte

Maatregelen droogte

Vrijdag 17 augustus

De regenval van de voorbije week, en met name de afgelopen nacht, was meer dan welkom. Ondanks die regen- en onweersbuien blijven de peilen en debieten van vele rivieren en beken in Limburg (zeer) laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg.


De regen vulde wel de regenwaterputten aan, waardoor er opnieuw regenwater beschikbaar is voor toepassingen breder dan huishoudelijk gebruik. Samen met de lagere temperaturen zorgt dit voor een daling van het drinkwaterverbruik naar een normaal niveau voor de tijd van het jaar.

 

Ook de acute brandgevoeligheid van onze natuurgebieden is afgenomen. Er kan worden afgeschaald van code rood naar oranje, waardoor ook het kampvuurverbod kan worden ingetrokken.


Er is echter niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. De komende dagen blijven de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar, maar worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.
Blijf daarom voorzichtig in de natuurgebieden en ga verstandig om met je waterverbruik.

Natuur - kampvuurverbod

Het acuut risico op het ontstaan en snel verspreiden van een natuurband is afgenomen. In overleg met ANB (Agentschap Natuur en Bos) en de drie Limburgse hulpverleningszones, werd beslist om het kampvuurverbod voor het gehele grondgebied van de provincie, in te trekken.


!!! De machtigingen die door ANB werden ingetrokken, blijven echter ingetrokken. De situatie zal lokaal worden beoordeeld en vrijgegeven indien veilig.

Verspilverbod

Omwille van het gedaalde drinkwaterverbruik en de beschikbaarheid van regenwater verdwijnt de nood aan beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater. Het verspilverbod wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.
Water blijft echter een duurzaam goed en spring altijd zuinig om met alle soorten water!

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Er is niet voldoende neerslag gevallen om de waterlopen terug te vullen of om problemen met de waterkwaliteit op te lossen. Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft van kracht tot tegenbericht.

Recreatie- en captatieverbod t.g.v. blauwalg

Vandaag werd via staalname bevestigd dat er zich ook in de Zuid-Willemsvaart blauwalgen bevinden.


Dit was al het geval in het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo. Hier mocht er al geen water meer opgepompt worden en zijn recreatieactiviteiten waarmee je als mens of dier direct in contact komt met water verboden. Denk hierbij aan zwemmen, vissen, kajakken,
waterskiën, …


De gouverneur breidt met onmiddellijke ingang het bestaande recreatie- en captatieverbod uit voor het gehele traject van de Zuid-Willemsvaart.

Evolutie

De toestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt wordt dit opnieuw gecommuniceerd.