Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Nieuwsberichten 2018 / Gemeente- en OCMW-bestuur ... Wat verandert er?

Gemeente- en OCMW-bestuur ... Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2019 is er een verregaande integratie van gemeente en OCMW met enkele belangrijke gevolgen voor de samenstelling van de lokale bestuursorganen. We leggen de vernieuwing onder de loep en overlopen hieronder wat je mag verwachten.

 

Wat is de situatie op vandaag ?

  • De gemeenteraad van As  bestaat uit 19 verkozen raadsleden.
  • Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen hierover uit.
  • In onze gemeente bestaat dit college uit de burgemeester, vier schepenen en de OCMW-voorzitter als toegevoegde schepen.
  • De OCMW-raad van As bestaat uit 9 raadsleden en regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort. De zaken van dagelijks bestuur worden afgehandeld door het Vast Bureau van het OCMW, een orgaan dat bestaat uit de OCMW-voorzitter en 2 OCMW-raadsleden.

 

En toen kwam het decreet lokaal bestuur

Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Juridisch gezien blijven OCMW en gemeente twee aparte rechtspersonen maar omwille van een doorgedreven integratie van politieke en ambtelijke organen zal de burger hiervan weinig of niets merken. Wat verandert er concreet in As met betrekking tot de politieke bestuursorganen?

 

  • De gemeenteraad zal tegelijk de OCMW-raad worden. Met andere woorden, wie in oktober 2018 verkozen werd als gemeenteraadslid, wordt automatisch ook OCMW-raadslid. In As zal deze raad uit 19 raadsleden blijven bestaan. De zittingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad zullen worden geleid door één en dezelfde voorzitter. Het blijven wel nog steeds twee zittingen.
  • Het college van burgemeester en schepenen zal ook beslissingen nemen als Vast Bureau van het OCMW. Voor onze gemeente bestaat het college vanaf 4 januari uit 1 burgemeester, 3 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst als vierde schepen.
  • De individuele sociale steundossiers zullen behandeld worden in een zogenaamd ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst’. In As zal dit comité uit 6 leden en een voorzitter bestaan. De voorzitter komt uit de verkozen raadsleden. Als na de verkiezing van de voorzitter blijkt dat deze nog geen lid was van het college van burgemeester en schepenen, wordt hij er van rechtswege aan toegevoegd.

 

De installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en raadsleden van het bijzonder comité van de sociale dienst zal in openbare zitting plaatsvinden op vrijdag 4 januari om 18.00 uur in de raadzaal. 

Dienst Secretariaat

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 12

F  089 39 10 01

E organisatie@as.be

› meer info