Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Nieuwsberichten 2015 / Vacatures standplaatsen kermis Ter Heide / Oeleinderheide

Vacatures standplaatsen kermis Ter Heide / Oeleinderheide

De gemeente As meldt de vacatures van volgende standplaatsen kermis Ter Heide / Oeleinderheide

ATTRACTIETYPE:

 

Vacature van standplaats voor de duur van de kermis of per abonnement, bij voorkeur attracties voor kinderen of volwassenen met uitzondering van frituur.

 

 • Technische specificaties:er is voldoende ruimte voor meerdere attracties.
 • Situering standplaats: Beukenstraat + Populierenstraat + grasplein (parking kerk Ter Heide
 • Datum: 5, 6 en 7 april 2015 (Paasweekend)
 • Kermis: Ter Heide / Oeleinderheide  - As

 

Wijze en duur van de toewijzing:

ofwel voor de duur van de kermis ofwel via vergelijkend onderzoek voorzien voor abonnement na opeenvolgende inname van drie jaar.

 

Verschuldigde belasting: € 00 per strekkende meter.

 

Voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen:

 • De uitbater dient over een machtiging te beschikken voor het uitoefenen van een ambulante activiteit of over een machtiging kermisactiviteiten.
 • De uitbater dient in het bezit te zijn van een afschrift van het keuringsattest voor de elektrische voorzieningen en bedrading door een erkend keuringsorganisme en van een afschrift van het keuringsattest voor de gascontrole door een erkend keuringsorganisme, indien er met een gasinstallatie gewerkt wordt.
 • De uitbater dient in het bezit te zijn van een afschrift van het keuringsattest door een daartoe erkend organisme van de brandblustoestellen die in de attractie aanwezig moeten zijn.
 • De uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s en heeft een betaalbewijs hiervan.
 • De uitbater dient in het bezit te zijn van een afschrift van de risico-analyse van attractietoestel type A of B

 

Criteria van toewijzing:

 • de aard van de attractie
 • de technische specificaties van de attractie
 • de graad van veiligheid van de attractie
 • de deskundigheid van de uitbater
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat
 • de volledigheid van het dossier

 

KANDIDAATSTELLING:

Schriftelijke kandidaturen te richten aan: College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 1 bus 1 - 3665 AS t.a.v. Liliane Debruyne, Technische dienst

 

Dit kan ook via e-mail: liliane.debruyne@as.be 

 

De kandidaturen moeten ten laatste op DONDERDAG 26 MAART 2015 binnen zijn!

Technische Dienst

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 71

F  089 39 10 79

E technischedienst@as.be

› meer info