Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ 2020 / Vlaamse Ombudsman is Ombudsman As
Vlaamse Ombudsman is Ombudsman As

De gemeente As zet een nieuwe stap in haar beleid van burgerinspraak en burgerparticipatie. Vanaf 1 februari 2020 kun je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst voor tweedelijnsklachtenbehandeling. As is daarmee het 3de lokaal bestuur in Limburg dat samenwerkt met de Vlaamse Ombudsdienst.

 

Ombudsman As?

 

Klachten van burgers komen in eerste instantie bij het lokaal bestuur zelf terecht. Dat kan gaan van bijvoorbeeld het niet tijdig behandelen van een dossier of het niet beantwoorden van e-mails gericht aan het bestuur. Is de klacht echter te complex of vindt de burger dat zijn klacht over de gemeentelijke diensten niet voldoende werd behandeld of is hij het oneens met de voorgestelde oplossing? Dan kan vanaf 1 februari 2020 de hulp worden ingeroepen van de Vlaamse Ombudsdienst. De Vlaamse Ombudsman, die volstrekt onafhankelijk is, onderzoekt de klacht en probeert een aanvaardbare oplossing te vinden voor de betrokken partijen. De Ombudsman beschikt over de nodige expertise en geeft professionele aanbevelingen over hoe de klacht (in de toekomst) kan worden opgelost of vermeden. De samenwerking tussen de gemeente As en de Vlaamse Ombudsdienst loopt voor drie jaar en is kosteloos, zowel voor de burger als voor het lokaal bestuur. As beoogt daarmee een nog betere kwalitatieve dienstverlening voor haar inwoners.

 

Beleidsdoelstellingen 20-25

 

De samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst kadert geheel binnen de beleidsdoelstellingen opgenomen in het ambitieuze meerjarenplan van de gemeente As. De gemeente werkt actief aan een vernieuwde dienstverlening, laagdrempelig en op maat van de burger. Klachtenbehandeling is daar een belangrijk onderdeel van. Dankzij de samenwerking met de Vlaamse Ombudsman wordt niet alleen de burger sneller gehoord en geholpen bij tweedelijnsklachten, ook het lokaal bestuur kan rekenen op professioneel en onafhankelijk advies om de dienstverlening te verbeteren.

 

Meer informatie over de Vlaamse Ombudsdienst?

 

lokalekamer@vlaamseombudsdienst.be

www.vlaamseombudsdienst.be

T | 1700 (gratis / iedere werkdag 9 - 19 uur)