Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / OCMW / Sociale dienst / Taxicheques

Taxicheques

Taxicheques zijn bedoeld voor rolstoelgebonden mensen, die in As gedomicilieerd zijn.

Wie krijgt taxicheques?

 • Personen waarvan het jaarlijks belastbaar inkomen het verhoogde tegemoetkoming-statuut niet overschrijdt, dit wil zeggen: dat het jaarlijks bruto gezinsinkomen lager ligt dan € 17.649,88, verhoogd met € 3.267,47 per gezinslid ander dan de aanvrager (netto niet meer dan € 3.120).

 • Daarenboven moet de aanvrager:
 1. Of een attest hebben van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 80% invaliditeit EN een attest van een  geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is;
 2. Of een attest hebben van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 50% blijvende invaliditeit die rechtstreeks  toe te schrijven is aan de onderste ledematen EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is;
 3. Of een attest hebben van de FOD Sociale Zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is;
 4. Of je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je recht hebt op bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten scoort in pijler 1 EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is.

Op hoeveel cheques heb je recht?

Op jaarbasis ontvangen de mensen die hiervoor in aanmerking komen 24 cheques van 5 euro. Mocht je te weinig cheques hebben om je rit te betalen, dan kan je bijbetalen met geld. Maar de cheques kan je in geen geval omruilen tegen geld. Cheques worden na diefstal of verlies niet vervangen of vergoed. De taxicheques zijn enkel geldig tijdens het jaar van uitgifte.

Het vervoer dient te gebeuren door een erkend taxibedrijf of door een erkende dienst

Je kan de taxicheques gebruiken voor ritten via erkend taxibedrijf Taxi Peters:  0475 30 62 91 - info@taxipeters.be (personenwagen/busje)

 

 

Taxicheques zijn gratis, maar om in aanmerking te komen moet je aan de voorwaarden voldoen.

Je kan je aanvraag doen op het OCMW en je brengt volgende documenten mee:

 

 • de identiteitskaart van de aanvrager
 • een attest van de FOD Sociale Zekerheid
 • een attest van de geneesheer
 • pasfoto van de aanvrager
 • bewijs van inkomsten (laatste aanslagbiljet personenbelasting)

Na goedkeuring van de aanvraag krijg je ook een taxipas met je foto erop.  De cheques kan je alleen gebruiken in combinatie met die pas.
OCMW AS

Dorpsstraat 1 bus 3

3665 AS

 

T 089 39 10 30

E ocmw@as.be

› meer info

Maatschappelijk assistente
Dewi Pieroelie

Dorpsstraat 1 bus 3

3665 AS

 

T 089 39 10 36

E dewipieroelie.ocmw@as.be

› meer info