Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / Inspraak omgevingsplannen en projecten Vlaamse Overheid

Inspraak omgevingsplannen en projecten Vlaamse Overheid

Inspraak omgevingsplannen en projecten Vlaamse Overheid

Op inspraak.omgeving.vlaanderen.be, het portaal van de Vlaamse overheid, vind je informatie over lopende inspraakperiodes en krijg je vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

 

Let op! Voorlopig vind je er alleen gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Op het portaal vind je inspraakinformatie over:

 

  • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

 

Per inspraakperiode staat duidelijk aangegeven:

 

- waar je meer informatie kan vinden

- in welke fase het plan of project zit

- hoe, waar en wanneer je een reactie kan doorgeven

 

Het portaal bevat géén informatie over:

 

- openbare onderzoeken in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Er is wel een directe link opgenomen naar de webpagina met de openbare onderzoeken

- inspraak over gemeentelijke of provinciale plannen of projecten

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info