Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / Duurzaamheid / Zonder is gezonder

Zonder is gezonder

Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat.

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat mag je vanaf 14 juli 2017 niet meer met pesticiden.

 

Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.

 

Om ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden.

 

Hoe pak je het aan?

Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk.

  • Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn

Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.

  • Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk: maak je paden smaller, enkel waar regelmatig op gelopen wordt, blijft het onkruid weg.

Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.

  • Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen.

Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.

  • Tip 4: Gebruik alternatieven.

Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden werkt ook maar respecteer ook daar weer de veiligheidsmaatregelen.

 

Meer info?

Surf eens naar www.zonderisgezonder.be . Je vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

 

Home

 

 De gemeente zal in samenwerking met Velt infomomenten rond pesticidenvrij tuinieren houden aan 't Mieleke. Hou de InfoAs of de UitinAs in de gaten!

Kan je niet wachten en wil je nu al tips? Klik dan hier.

 

 

 

Must met meerwaarde

Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Enkel en alleen professionele gebruikers met een toelating mogen nog pesticiden gebruiken. En om dit verbod extra kracht bij te zetten is  het verbod op gebruik van glyfosaat opgenomen in het milieuhandhavingsbesluit.

 

 

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater

Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.

De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

 

 

Zonder is gezonder small 

pesticidenvrij
appel!