Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / Afval / Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - OVAM
Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - OVAM

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dat uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

 

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere spelers in de afval- en materialensector. Daarnaast werd bij de opmaak ook rekening gehouden met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

 

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau.

 

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Die wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 17 mei 2019.

 

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages vind je op www.ovam.be/uitvoeringsplan.

 

 

leeuw-ovam-h110xb238