Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Cultuur / Aanvraagformulier projectsubsidiereglement

Aanvraagformulier projectsubsidiereglementAfbeelding 1Datum en uur ingekomen:………………

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES  1. Algemene gegevens

Naam activiteit:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………


Naam van de organiserende vereniging verantwoordelijk voor het project:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………Contactgegevens:

Correspondentieadres: ……………………..…………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Contacpersoon:……………………………………………………………………..………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………..…………………
Fax:………………………………………………………………………………………………..………………
E-mail: …………………………………………………………………………………..……………..
Rekeningnummer:…………………………………………………………………..………………………
Rekeningnummer op naam van: ………………………………………………………..……………………………………
Website: …………………………………………………………………………………….……………Juridische vorm organisatie:

o vzw

o feitelijke vereniging

o andere


Activiteit in samenwerking met andere partners?

o ja

o nee

Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………Activiteit naar aanleiding van een jubileum?

o ja

o nee

Zo ja, welk jubileum? ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………  1. ActiviteitKorte omschrijving de activiteit (wat, waar, wanneer,voor wie, doel, beoogde publieksimpact… )

Wat?
…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……Waar?………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..


Beschrijf de uitstraling van de activiteit buiten de gemeente:

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……Wanneer? (van … tot… ?)..……………………………………………………..…………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………


Voor wie?..……………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………Wat zijn de inkomprijzen (voorverkoop + kassa) en wordt er met bepaalde kortingen gewerkt?

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………


Doelstellingvan de activiteit…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………Beoogde publieksimpact
..……………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

  1. Vrijwilligers

Werken jullie met vrijwilligers?

o ja

o neeGeef een overzichtje van de namen en adressen van de vrijwilligers en duidt aan welke geen lid zijn van jullie vereniging.

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……  1. Promotie

Omschrijf gedetailleerd met welke middelen (tijdschrift, pers, website, banners, affiches, folders, …) jullie voor deze activiteit promotie zullen maken en wanneer.
…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

  1. Administratieve documentenHebben jullie deze activiteit doorgegeven aan de politie en brandweer?

o ja

o neeDuid aan welke van onderstaande vergunningen en toelatingen in jullie bezit zijn:

o nachtvergunning

o SABAM

o billijke vergoeding

o vergoeding

o attest brandveiligheid

o melding aan burgemeester van persoonscontrole

o toelating burgemeester voor het schenken van sterke drank

o toelating burgemeester voor een activiteit in openlucht of een tent

o toelating plaatsen wegwijzer langs gemeentewegen

o toelating plaatsen wegwijzers langs gewestwegen

o toelating wijziging verkeerssituatie

o toelating afsluiten straten of pleinen

o verplichte verzekeringenGelieve een kopie van deze vergunningen en toelatingen bij deze aanvraag te steken.  1. Financiële middelenGedetailleerd overzicht van de geplande uitgaven (indien mogelijk de exacte kostprijs):

…………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

……………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……

……………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….……………………………………………Gelieve een kopie van de contracten, bevestigingsmails, bewijs van zoveel jaar bestaan, bewijs van reeds gedane kosten,… toe te voegen aan deze aanvraag.


Overzicht van de geplande inkomsten:

Kunnen jullie beroep doen op andere middelen? (Sponsoring? Inkomsten door verkoop? … ? )

o ja

o nee

Zo ja, welke? (bedragen vermelden a.u.b.) ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……


Plaats:
Datum:
Naam en handtekening contactpersoon:

Gelieve dit formulier volledig ingevuld terug te sturen naar:

Cultuurdienst As
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 As
cultuur@as.be
Tel. 089/65.12.70
Fax 089/65.12.71