Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Verkavelingsvergunning

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens een van die loten te verkopen als bouwgrond? Dan heb je waarschijnlijk een verkavelingsvergunning nodig.

Vergunningsprocedures

De aanvraag tot een verkavelingsvergunning moet je indienen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Je mag zelf het dossier opstellen, doch de  meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige...

Let er op dat je alle documenten en plannen ondertekend indient. Als het dossier volledig is, krijgt de aanvrager een ontvangstbewijs voor de verkavelingsaanvraag. Is het dossier onvolledig, dan zal je uitgenodigd worden om de ontbrekende documenten alsnog te bezorgen.

Na aanvraag buigt het college van burgemeester en schepenen zich een eerste keer over je dossier en brengt advies uit, alvorens je dossier door te sturen naar de gemachtigde ambtenaar van ROHM (Stedenbouw) indien dit is vereist.

Na advisering door ROHM komt je dossier terug naar het gemeentebestuur. De dienst ruimtelijke ordening kan na het advies het dossier verder afwerken. Bij een ongunstig advies van ROHM mag geen vergunning afgeleverd worden en zal men je op de hoogte brengen van de weigering.

Bepaalde verkavelingsvergunningen kunnen door het college van burgemeester rechtstreeks afgeleverd worden. Er geldt weliswaar steeds een schorsingstermijn.

 

Openbaar onderzoek

Veel verkavelingsaanvragen zijn onderworpen aan een "openbaar onderzoek", waarbij belanghebbende eventueel opmerkingen of bezwaren kunnen indienen.

 

Vereiste info

Je kan het aanvraagformulier downloaden via de website: www.ruimtelijkeordening.be.

 

Bijzonderheden

Een verkavelingsvergunning kan ook vervallen. Meer info hierover kan je steeds bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Gratis

Technische diensten – Ruimtelijke ordening
Ambachtslaan 17, 3665 AS
T| 089 65 12 72 – F| 089 69 12 89
ruimtelijkeordening@as.be