Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Stedenbouwkundige attesten

Als je zekerheid wilt over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond voor je de eigenlijke aanvraag indient, dan vraag je eerst een stedenbouwkundig attest aan.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt.
Het attest is twee jaar geldig.
Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb je de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.

 

Werkwijze

Je kan het aanvraagformulier downloaden via www.ruimtelijkeordening.be.

Je kan de aanvraag op 2 manieren indienen:

  • ofwel geef je het aanvraagdossier af op de dienst ruimtelijke ordening voor ontvangstbewijs
  • ofwel stuur je het dossier aangetekend op per post.

De dienst ruimtelijke ordening kijkt na of het dossier volledig is, behandelt de aanvraag verder, vraagt de noodzakelijke andere adviezen aan en geeft zelf het stedenbouwkundig advies.

Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over het stedenbouwkundig attest.

Binnen 75 dagen na het indienen van de aanvraag brengen wij je van de beslissing op de hoogte. Dat gebeurt met een aangetekende brief.

 

Vereiste info

Je kan het aanvraagformulier downloaden via www.ruimtelijkeordening.be 

De informatie over hoe je het dossier samenstelt, vind je op dit aanvraagformulier.

 

Bijzonderheden

Het stedenbouwkundig attest verleent geen recht om te bouwen of te verkavelen.

Daarvoor moet je of een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvragen.

Gratis

Technische diensten – Ruimtelijke ordening
Ambachtslaan 17, 3665 AS
T| 089 65 12 72 – F| 089 69 12 89
ruimtelijkeordening@as.be