Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Controle aansluiting riolering

Na de aanleg van de private riolering kan de bouwheer aansluiten op de voorziene wachtbuis naar de openbare riolering.

De juiste gegevens van de locatie worden bij de bouwaanvraag doorgegeven door de dienst ruimtelijke ordening.

Op de technische uitvoering van deze aansluiting wordt controle uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst.

 

Indien je perceel niet is uitgerust met een wachtbuis dient de bouwheer de uitvoering van deze aansluiting tijdig aan te vragen op de gemeentelijke technische dienst.

De uitvoering wordt dan uitgevoerd door de technische dienst.

 

Keuring rioleringsaansluiting

 

Voor het in dienst nemen van de rioleringsaansluiting dient het rioleringsstelsel gekeurd te worden door een VLARIO erkend keuringsorganisme.

De lijst van deze gecertificeerde keurders vind je op de website www.vlario.be.

 

De kost van beide procedures is inbegrepen in de aansluitingskosten op openbare riolering (€ 250,00, excl. btw).

Deze factuur wordt aan je overgemaakt door de dienst ruimtelijke ordening samen met de ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring van je bouwdossier.

De aanvraag dient te gebeuren bij de gemeentelijke technische dienst

Technische Dienst

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 71

F  089 39 10 79

E technischedienst@as.be

› meer info