Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Leefloon

Het leefloon kadert binnen de wetgeving van het Recht op Maatschappelijke Integratie.
Indien je over geen inkomsten beschikt en alle andere rechten op een uitkering hebt uitgeput, zal een sociaal onderzoek worden uitgevoerd om na te gaan of je recht hebt op een leefloon. De voorwaarden om het recht op leefloon te verkrijgen zijn wettelijk bepaald nl. leefiijd, nationaliteit, inkomsten, .....

De maatschappelijk assistent voert een sociaal onderzoek uit en maakt een sociaal verslag. De OCMW-raad neemt op basis van het sociaal verslag een beslissing.

 

Meer info bij https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/leefloon

Gratis.

Gelieve contact op te nemen met de sociale dienst van ons OCMW indien je je situatie wil bespreken.

Ben je in de onmogelijkheid om naar het OCMW te komen? Maak een afspraak zodat wij naar je komen.

 

Zeker je identiteitsgegevens en je inkomsten en uitgaven meebrengen. Daarenboven kan de sociale dienst je om bijkomende informatie verzoeken.