Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Hulp bij de vervulling van administratieve taken

Is de brief van je mutualiteit, je kinderbijslagfonds, je belastingsdienst, ...... moeilijk te begrijpen?

Ondervind je moeilijkheden bij het invullen van bepaalde formulieren en documenten?

Geen nood, we proberen je hierbij te helpen.

Desgevallend doen we een gepaste doorverwijzing.
Gratis.

Zeker de brief of het document meebrengen waarmee je moeilijkheden hebt of waar je je vragen bij stelt. Om je voldoende verder te kunnen helpen, kan de sociale dienst je verzoeken om verdere inlichtingen of documenten.