Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Budgetbegeleiding - Schuldbemiddeling

Heb je moeilijk zicht op je inkomsten en uitgaven? Word je geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden en wens je je financiën weer op orde te brengen? Dan kan je terecht bij het OCMW voor budgetbegeleiding en budgetbeheer.

1. Budgetbegeleiding of budgetbeheer

Hierin beheer je zelf je inkomsten, maar de maatschappelijk assistent houdt toezicht op de betalingen. Samen met de maatschappelijk assistent bespreek je je inkomsten en uitgaven.

 

2. Budgetbeheer

Je inkomsten wordenop een individuele rekening op je naam gestort. De maatschappelijk assistent verricht de betalingen. Hierbij wordt voorkeur gegeven aan belangrijke en vaste kosten, zoals huur, energiekosten, verzekeringskosten. In overleg wordt bepaald hoeveel leefgeld je wekelijks of maandelijks  ontvangt.

 

3. Schuldbemiddeling

Onder schuldbemiddeling verstaat men elke vorm van onderhandelen met een schuldeiser om een regeling te treffen over de betaling van de schulden. Dit kan gaan van uitstel tot betaling tot het opstellen van een afbetalingsplan. Het OCMW van As is een erkend schuldbemiddelaar. Dit wil zeggen dat het OCMW als schuldbemiddelaar eerst zal moeten nagaan of jouw schulden wel terecht worden ingevorderd, of er niet teveel kosten worden aangerekend, of je schulden niet verjaard zijn…Deze controle gebeurt door een juriste. Als vaststaat dat de schuld terecht is én ook het bedrag klopt wordt er verder met de schuldeiser onderhandeld over de manier waarop de schuld zal afbetaald worden. Deze schuldbemiddeling kan gecombineerd worden met budgetbegeleiding of budgetbeheer. 

 

4. Collectieve schuldenregeling

Soms volstaat schuldbemiddeling niet om een schuldenlast betaald te krijgen.  Meestal omdat de schuldenlast te groot is in verhouding tot het beschikbare inkomen (een schuldenoverlast).  Een collectieve schuldenregeling wordt aangevraagd met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Er zijn wel enkele voorwaarden die bepalen of je wel of niet toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling.  Als je toegelaten wordt, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Dat is meestal een advocaat. Deze probeert een afbetalingsregeling op te stellen waarmee zowel de schuldenaar als de schuldeisers akkoord kunnen gaan.  Wanneer hij hier niet in slaagt zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.

Een collectieve schuldenregeling is erop gericht in de mate van het mogelijke je schulden af te betalen én anderzijds toch menswaardig te kunnen leven. Van zodra je toegelaten bent zal je niet meer zelf je inkomen ontvangen. De schuldbemiddelaar zal je een ‘leefgeld’ geven om dagelijkse behoeften, zoals eten, huur, vaste kosten...mee te betalen. Na afloop van deze procedure ga je terug schuldenvrij door het leven.

De juriste en maatschappelijk assistenten kunnen samen met je bekijken of je voor deze procedure in aanmerking komt en eventueel een verzoekschrift opstellen. Je kan een CSR combineren met een budgetbeheer binnen de sociale dienst. De maatschappelijk assistent is dan o.a. een brugfunctie met de schuldbemiddelaar.

 

Meer info

www.eerstehulpbijschulden.be

 

Schuldbemiddeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding zijn gratis.

Bij een collectieve schuldenregeling moeten de wettelijk vastgelegde erelonen aan de schuldbemiddelaar worden betaald.

Voor budgetbeheer is een beslissing van de OCMW-raad nodig.  Dit na een sociaal onderzoek waarbij wij een zicht moeten krijgen op je inkomsten en je uitgaven om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Je ontvangt bericht van ons ten laatste 30 dagen na je aanvraag.

 

Zeker je identiteitsgegevens en je inkomsten en uitgaven meebrengen. Daarenboven kan de sociale dienst je om bijkomende informatie verzoeken .