Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Verkiezingen - afwezigheid met of zonder volmacht

Hoe kan ik volmacht verlenen bij verkiezingen?

Indien je wenst te stemmen, maar niet zelf naar het stembureau kan gaan of afwezig bent, kan je in bepaalde omstandigheden een volmacht geven aan een andere kiezer. Die kan dan in jouw plaats gaan stemmen.

 

Om welke redenen kan ik volmacht verlenen?

Je kan alleen volmacht verlenen als je niet zelf kan kiezen:

 1. wegens ziekte of gebrekkigheid (doktersattest);
 2. om beroeps- of dienstredenen ook als je om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 3. omdat je het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van het gemeentebestuur);
 4. als je je in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt (attest van de instelling);
 5. wegens je geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 6. wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 7. wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in  het buitenland (attest van het gemeentebestuur).

 

Welke attesten moet ik voorleggen?

Hiervoor is vermeld welk attest je voor welke afwezigheid moet voorleggen. De attesten vermeld in de punten 1. t.e.m. 6 kan je rechtstreeks aan het door jou ingevulde en ondertekende volmachtformulier hechten. Je geeft die documenten samen met je oproepingskaart aan de volmachtdrager. Die moet wel gaan stemmen in het bureau waar jij bent opgeroepen. Dat kan dus verschillen van waar hij of zij zelf moet gaan stemmen.

Voor punt 7 moet je eerst de bewijs/bewijzen van je afwezigheid op de dag van de verkiezingen (bv. een attest van het reisbureau, een voucher enz.) binnenbrengen bij het gemeentebestuur. Als je geen bewijzen hebt van je reis mag je een verklaring op eer afleggen bij het gemeentebestuur. Aan de hand van deze stukken wordt een attest opgesteld dat je bij de volmacht moet voegen.

 

Aan wie kan ik een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Opgelet! Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

 

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

Als je omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, kan je twee dingen doen:

 • bij voorkeur vooraf een bewijs (zie vermelde attesten hierboven) binnenbrengen bij het gemeentebestuur dat je op de dag van de verkiezingen afwezig zal zijn, best samen met je oproepingskaart (dit zal dan worden doorgegeven aan de voorzitter van het stembureau die dan weet dat je niet zal komen);
 • ofwel zorgen dat je nadien kan bewijzen dat je aan één van gerechtvaardigde redenen van afwezigheid voldeed. (vb. met vermeld attest of ingeval van verblijf in het buitenland aan de hand van boekingen, betalingen, attesten enz.)


Wat moet ik doen als volmachthouder?

Als iemand je volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet je je aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

Bovendien moet je meenemen:

 • het ondertekende volmachtformulier;
 • je eigen identiteitskaart;
 • je eigen oproepingskaart (!);
 • de oproepingskaart van de volmachtgever (niet noodzakelijk maar wel handig);
 • het attest dat bij die volmacht hoort (dit wil zeggen het bewijs van de aangehaalde reden van afwezigheid).

Het afleveren van een volmacht of attest bij een verblijf in het buitenland is gratis.

Je moet dus alleen naar het gemeentehuis komen voor een attest van de burgemeester dat je verblijf in het buitenland bevestigt.

Als je geen bewijzen kan voorleggen van je reis moet je een verklaring op eer afleggen. 

 

Ook als je als schipper, marktkramer of kermisreiziger iemand met volmacht voor je wil laten stemmen moet je een attest afhalen op het gemeentehuis.

 

Het volmachtformulier voor de Belgische kiezer en voor de Europese kiezer kan je hier downloaden. Vul dit formulier in en onderteken het samen met de volmachtdrager. Vergeet niet dat er steeds een attest bijgevoegd moet worden dat de reden van je afwezigheid bewijst.

 

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

tel. 089 39 10 02

fax 089 39 10 01

 

 

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info