Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Rustpensioen

Als je de pensioenleeftjd nadert en meer informatie wenst over uw pensioen, kan de pensioendienst je helpen.

Op welke leeftijd ga je op pensioen?

 

  1. Op 65 (= gewone pensioenleeftijd) Hieraan zijn geen voorwaarden gekoppeld.
  2. Op 60 (= vervroegd pensioen)  Dit pensioen kan men krijgen op voorwaarde dat men minimum 35 jaar gewerkt heeft. (periodes dat men werkloosheiduitkering of ziekengeld kreeg worden meegeteld).
  3. Vroeger dan 60 (= brugpensioen) Dit ‘pensioen’ is in wezen geen pensioen daar het bestaat uit een werkloosheidsuitkering en een bijdrage van de werkgever. Deze uitkering is dan ook aan te vragen via de werkgever. 
Gratis.

Ten vroegste 1 jaar op voorhand. Wil je je pensioen laten ingaan op je gewone pensioenleeftijd dan dien je niets meer te regelen via de dienst "pensioenen". In de maanden die voorafgaan aan je verjaardag zal de Rijksdienst voor pensioenen zelf schriftelijk contact met je opnemen.
Indien je voldoende jaren hebt om op vervroegd pensioen te gaan kan dit ook op elk ogenblik tussen je 60ste en 65ste. Wil je bv. je pensioen krijgen vanaf je 63ste dan vraag je het wel nog aan via de dienst "pensioenen" en dit ten vroegste de maand na uw 62ste verjaardag.

Welke datum gaat het pensioen in?

De 1° dag van de maand die volgt op de maand waarin je de vereiste pensioenleeftijd van 65 bereikt hebt.
Op de 1°dag van de maand die volgt op de maand waarin je je aanvraag doet, wanneer je reeds aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet.

Meebrengen:

  • Identiteitskaart beknopt overzicht van je loopbaan (aantal jaren als zelfstandige, werknemer of openbare dienst). Bewijzen van tewerkstelling zijn NIET nodig.
  • Gegevens van eventuele tewerkstelling in het buitenland en eventueel de pensioenkas en je aansluitingsnummer.
  • Indien van toepassing : de begin- en einddatumvan van je militaire dienst.
  • Eventueel de periode nagaan dat je een politiek mandaat hebt uitgeoefend en of je er een pensioen voor kan genieten.
  • Krijg je momenteel een sociale uitkering, zoek dan de datum op waarop deze inging.

 

Bezorg ons, indien mogelijk, ook deze gegevens van je echtgenoot. Ook in geval van feitelijke of wettelijke scheiding. Weduwen of weduwnaars brengen de gegevens mee van hun overleden echtgeno(o)t(e).

Volmacht

Iemand anders kan het pensioen niet in jouw plaats aanvragen zonder een getekende volmacht en je identiteitskaart bij te hebben. Deze volmacht kan telefonisch of schriftelijk aangevraagd worden op de dienst "pensioenen". Laat wel even weten of je tewerkgesteld was/bent als werknemer of als zelfstandige.

Indien je gescheiden bent
Ben je minder dan 10 jaar feitelijk gescheiden en je ex-partner krijgt een inkomensgarantie voor ouderen, dan kan je ongeacht je leeftijd bij de dienst "pensioenen" een aanvraag indienen om een deel van zijn/haar pensioen te genieten.
Om als wettelijk gescheiden persoon recht te kunnen hebben op een deel van het pensioen van je ex-partner moet je de gewone pensioenleeftijd bereikt hebben.

Bij je persoonlijke pensioenaanvraag wordt dit dus ambtshalve onderzocht.

 

Uitgebreide informatie over je dossier vind je op de website van Rijksdienst voor pensioenen of documenten kan je hier ook downloaden of informatie kan je ook verkrijgen op het telefoonnr. 1765 (gratis) (rijksregisternummer bij de hand houden).

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info