Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Identiteitskaart

Iedere Belg die ingeschreven is in het bevolkingsregister en 12 jaar is moet een identiteitskaart bezitten.
Elke burger dient zijn identiteitskaart bij zich te hebben vanaf de leeftijd van 15 jaar (in het buitenland geldt deze verplichting vanaf 12 jaar).
Zeker bij een reis naar het buitenland is het nodig de vervaldatum te controleren. Let erop dat de kaart nog geldig is op de datum van terugkeer.
Een paar maanden voor de leeftijd van 12 jaar krijgt ieder kind een eerste maal een uitnodiging om een identiteitskaart aan te vragen.

Nadien moet deze herhaaldelijk hernieuwd worden.

Een nieuwe oproep wordt steeds thuis toegestuurd. 
Een nieuwe kaart kost € 17.

Wanneer?

De identiteitskaart wordt door de dienst burgerzaken uitgereikt indien:

 • je de leeftijd van 12 jaar hebt bereikt;
 • de geldigheidsduur van de oude kaart is verstreken;
 • de foto niet meer gelijkend is;
 • uw naam of voornaam veranderd is;
 • de identiteitskaart werd beschadigd, verloren of gestolen;
 • wanneer je vrijwillig een nieuwe kaart aanvraagt;
 • wanneer je de Belgische nationaliteit hebt verkregen.

 

Nodige documenten

Wie niet vrijwillig een nieuwe identiteitskaart heeft aangevraagd, wordt uitgenodigd door de dienst burgerzaken en

moet zich persoonlijk aanmelden in het bezit van volgende documenten:

 • de uitnodigingskaart
 • een recente pasfoto op een witte achtergrond (afmetingen 35 mm x 40 mm)
 • de oude identiteitskaart of het bewijs van verlies of diefstal
 • € 17

 

Afhalen nieuwe identiteitskaart

Een drietal weken na de aanvraag van de identiteitskaart ontvangt men via de post een omslag met

de pin- en pukcode van de elektronische identiteitskaart.

Met dit document en de oude identiteitskaart kan men vervolgens de nieuwe kaart afhalen op de dienst burgerzaken.

Indien je niet persoonlijk de identiteitskaart kan afhalen, kan je volmacht geven aan een andere persoon.

 

Gezien de oude identiteitskaart automatisch geannuleerd wordt bij de start van de procedure tot vernieuwing is het strikt noodzakelijk

tijdig gevolg te geven aan de uitnodiging.

Gebeurt dit niet dan wordt ook de vernieuwingsprocedure stopgezet en is men enkel in het bezit van een ongeldige identiteitskaart (ook

al is de vervaldatum op de oude kaart nog niet verstreken).