Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Huwelijk

Als toekomstige echtgenoten moet je zelf aangifte doen bij de Burgerlijke Stand. De aanvraag voor dag en uur van het huwelijk kan ook telefonisch gebeuren. Dit kan ruim één jaar vooraf.

Opstarten huwelijksdossier

  • Voor het opstarten van het huwelijksdossier biedt één van de aanstaande partners zich persoonlijk aan op de dienst burgerlijke stand voor het doorgeven van de juiste informatie rond het huwelijk.
  • De documenten geregistreerd in België worden door onze diensten aangevraagd, 6 maanden voor de huwelijksdatum.
  • Indien onze dienst alle vereiste documenten in haar bezit heeft, ontvangen de aanstaande echtgenoten een schrjven, waarin de te vervullen fomaliteiten opgesomd worden.

Aangifte huwelijk

  • De aangifte van het huwelijk dienst bij voorkeur door beide partners te gebeuren.
  • De aangifte gebeurt in de gemeente waar, op datum van opmaakt van de akte van aangifte één van de aanstaande echtgenoten in het bevolkingsregister is ingeschreven. De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren indien alle documenten aanwezig zijn, ten laatste 3 weken en ten vroegste 6 maanden voor de huwelijksdatum.
  • Het huwelijk mag pas voltrokken worden vanaf de 15de dag na de aangifte. Wanneer het huwelijk echter niet is voltrokken binnen de zes maanden moet er een nieuwe aanvraag gebeuren.

Het huwelijkscontract

Indien je een huwelijkscontract wenst, kan je je wenden tot een notaris.
Indien er een huwelijkscontract opgesteld werd, dien je een attest van de notaris hiervan voor te leggen bij de Burgerlijke Stand.

De huwelijksvoltrekking

Een huwelijk wordt voltrokken door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
De huwelijkspartners kunnen kiezen hoeveel getuigen ze bij de huwelijksvoltrekking willen: van géén tot maximum 4.

Het trouwboekje kost 20 euro.

Vereiste documenten bij de aangifte:

  • Alle documenten opgemaakt in België door ons aangevraagd zijn gratis en moeten op de dienst burgerlijke stand aanwezig zijn alvorens de akte van aangifte opgemaakt wordt. Dit is o.a. een geboorteakte en eventueel een echtscheidings- of overlijdensakte.
  • Wat brengen de toekomstige partners zelf mee bij de aangifte van een huwelijk?

1. geldige identiteitskaart van beide partners
2. kopie identiteitskaarten van eventuele getuigen (maximum 4)
3. eventueel het attest van het huwelijkscontract, afgeleverd door de notaris, moet ten laatste 5 werkdagen voor het huwelijk binnengebracht worden.

  • Niet-Belgen moeten hun documenten zelf in het buitenland halen. Alle voorgelegde vreemde documenten moeten op een afdoende wijze gelegaliseerd zijn. Op de dienst burgerlijke stand geeft men je hieromtrent de nodige inlichtingen.
  • Indien je papieren hebt uit het buitenland dan dienen deze vertaald te worden door een beëdigd vertaler (uit België), zij dienen eveneens gelegaliseerd.

 

Voor inlichtingen i.v.m. de legalisatie kan je je wenden tot de Burgerlijke Stand of de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Indien één van beide of beide huwelijkspartners de Nederlandse taal niet machtig zijn dient bij de huwelijksvoltrekking een tolk aanwezig te zijn.

 

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info

Huwelijk & echtscheiding