Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring euthanasie afleggen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.

De wilsverklaring moet voldoen aan de voorwaarden zoals in de wet werd bepaald.

Gratis.

Je kan de wilsverklaring aangeven op de dienst burgerzaken, maar dit is niet verplicht. Je kan dit formulier op elk moment invullen.

 

Dit moet onder de volgende voorwaarden:

  1. in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen die ook de wilsverklaring ondertekenen;
  2. minstens een van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt;
  3. als de betrokkene de verklaring niet meer kan opstellen dan kan een meerderjarige, die geen materieel belang heeft, de wilsverklaring opstellen.Deze wilsverklaring vermeldt de reden van de medische ongeschiktheid. Als bijlage voegt u een medisch getuigschrift bij  als bewijs.
  4. de wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door diegene die de verklaring aflegt, de getuigen en, in voorkomend geval, de vertrouwensperso(o)n(en);
  5. met de verklaring kan alleen rekening gehouden worden als zij opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor de vraag om de euthanasie effectief toe te passen.

 

De aangifteprocedure is niet verplicht. Dat wil zeggen dat een wilsverklaring ook geldig is wanneer ze niet aan de gemeente werd aangegeven.


Als je de wilsverklaring aangeeft op de gemeente, wordt ze geregistreerd in de databank van de FAO Volksgezondheid. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.

 

De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. Dat gebeurt door een nieuwe verklaring. Je moet zelf waken over de termijn.

 

Mee te brengen:

  1. identiteitskaart
  2. formulier wilsverklaring inzake euthanasie
  3. kopie identiteitskaart, getuigen en vertrouwenspersonen.

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info