Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring is een getuigschrift dat gebruikt wordt bij erfenissen. Het is een bevestiging van erfrecht voor kleine uitgaven in verband met een overlijden.

 

Het gemeentebestuur is door een wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek niet langer bevoegd om een erfrechtverklaring uit te reiken.

 

Artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek stelt dat men kan overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

  • Een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris;

of

  • Een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën.

 

Voor As is dit het registratiekantoor te Genk.

In principe heeft men de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is het lokale registratiekantoor niet bevoegd:

wanneer er een testament of een andere wilsverklaring bestaat of wanneer er onbekwame erfopvolgers zijn (minderjarigen en onbekwaamverklaarden).

 

Opgelet: De notaris en het registratiekantoor kunnen de opmaak van een attest van erfopvolging of een akte van bekendheid weigeren indien zij aan de hand van

de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.

 

 

 

 

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info