Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Adoptie

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Wilt u een kind adopteren?

Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties is (zijn) de kandidaat-adoptant(en) verplicht de voorbereiding te volgen die door de bevoegde Gemeenschap wordt verstrekt.

Voor meer informatie kan je je als kandidaat-adoptant wenden tot het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel 

T + 32 2 533 14 76 of + 32 2 533 14 77

Vormen van adoptie?

In België bestaan twee vormen van adoptie:

  • de volle adoptie
  • de gewone adoptie

 

Binnenlandse adoptie?

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter. In het gemeentehuis (dienst burgerlijke stand) van je woonplaats wordt het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) overgeschreven en de akten aangepast. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar je gemeentehuis. Hiervoor moet je zelf geen stappen ondernemen.

 

Buitenlandse adoptie?

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kan je de adoptiebeslissing in het gemeentehuis (dienst burgerlijke stand) van je woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

 

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kan je je wenden tot:

Federale Overheidsdienst Justitie 
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

Federale Centrale Autoriteit - dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T + 32 2 542 75 81 of  
Fax + 32 2 543 71 61

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Consulaire attesten:

  • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
  • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

 

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).

 

De overschrijving van de beslissing is gratis.

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info