Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Activiteiten

Bij privé-personen:

  • Huishoudelijke taken zoals o.m. poetshulp, strijken bij de gebruiker thuis. 

Opgelet:  Sinds 1 maart 2004 zijn er geen nieuwe intreders voor thuishulp van huishoudelijke aard in het  PWA-systeem. Vanaf  1 juli 2009 kunnen enkel  PWA-werknemers die op die dag 50 jaar of ouder zijn en werklozen die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid hebben van minstens 33%, en reeds actief zijn in de thuishulp via PWA, deze activiteiten verder blijven uitvoeren bij reeds ingeschreven gebruikers.

  • Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning.
  • Klein tuinonderhoud.
  • Opvang of begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten.
  • Hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten.

 

Bij lokale overheden: 

Hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit worden verricht
(o.a. begeleiden van sociaal zwakkeren, regelen van het verkeer aan scholen, …).

 

Bij VZW’s en andere niet-commerciële verenigingen: 

Taken die door hun aard, hun omvang of hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht, en die niet tot het dagelijks beheer behoren.
(o.a. hulp bij organisatie en verloop van verschillende evenementen, …)

 

Bij onderwijsinstellingen: 

Taken die door hun aard, omvang of occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht, en die niet tot het dagelijks beheer behoren
(o.a. voor- en naschoolse kinderopvang, begeleiden schoolbus, …).

 

In de land- en tuinbouwsector:

Tuinbouwsector:  alle activiteiten die behoren tot de sector, met uitzondering van champignonteelt en het aanplanten en onderhoud van parken en tuinen.
Landbouwsector:  seizoensgebonden activiteiten in piekperiodes  zoals planten en oogsten. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn verboden.

Dienstenonderneming As

Dorpsstraat 1 bus 3

3665 AS

 

T  089 39 10 39

E dienstencheques.pwa@as.be

› meer info