Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze Gemeente / Publicaties

Publicaties

 • Info in 't kort

  De info in't kort is het maandelijks informatieblad. Hierin vind je vooral uitnodigingen voor activiteiten van de gemeentelijke diensten. Het blad wordt in het begin van elke maand huis aan huis bedeeld. Heb je geen info in't kort ontvangen, laat het ons dan zeker weten. Je kan ze hieronder ook digitaal raadplegen.
 • Info As

  Dit driemaandelijks infoblad wordt inhoudelijk opgevat als een mengeling van beleidsinformatie en aankondigingen van en door gemeentelijke diensten. Met de info As wil het gemeentebestuur de Asserse bevolking informeren over gemeentelijk beleid, acties en evenementen. Het blad valt in het begin van de maanden januari, april, juli en oktober in je brievenbus. Heb je geen info As ontvangen, meld het dan even via info@as.be. Je kan alle publicaties hier ook nog eens digitaal raadplegen.
 • Stratenplan

  15 mei 2014 ,  pdf, 772KB
 • Jaarverslagen

  Hieronder vind je de gemeentelijke jaarverslagen gerangschikt op jaartal
 • Bekendmakingen

  22 januari 2015
  Vanaf 1 januari 2014 moeten de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester op de gemeentelijke website worden bekendgemaakt door de burgemeester.

  Samen met de tekst moet er ook melding worden gemaakt van de datum waarop ze werden goedgekeurd én de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

  Door de wijziging van artikel 186 van het gemeentedecreet is het niet meer nodig om de reglementen en verordeningen aan te kondigen via een aanplakbrief die minstens twintig dagen op het aanplakbord aan het gemeentehuis blijft hangen.

  Artikel 187 van het gemeentedecreet werd niet gewijzigd.
  Dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan.

  De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 • Afvalkalender

  De afvalkalender wordt jaarlijks in januari huis aan huis bedeeld. Ben je hem kwijt of geen kalender ontvangen, raadpleeg hem hieronder digitaal.

  Een papieren versie kan je aanvragen via burgerzaken@as.be of telefonisch op 089 65 12 70.
 • Uitdatabank

  30 juni 2016
  ‘UiT in As’ is de nieuwe activiteitenkalender op deze gemeentelijke website. Hij wijst je de weg naar je favoriete tentoonstelling, sportevenement, fuif of cursus. Kortom de inspiratiebron voor je vrijetijds- en culturele leven! Surf dus snel naar www.uitinas.be! Je kan ook de activiteiten van je eigen vereniging toevoegen.

Contact

Gemeentebestuur As

Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As

 

T  089 39 10 00

F  089 39 10 01

E gemeente@as.be

Openingsuren