Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze Gemeente / Bekendmakingen / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad / Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad 2018 / bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 25 januari 2018

bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 25 januari 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-01-25


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
25 januari 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


  1. Centrumvernieuwing As-centrum - Lastvoorwaarden en gunningswijze - aanstellen van een ontwerper voor de inrichting van de openbare ruimte As-Centrum - Fase 1 en 2 - Goedgekeurd

  2. Voortzetting Intergemeenelijke samenwerkingsovereenkomst opvoedingsondersteuning GAOZ - 2018 – Goedgekeurd

  3. Hoogstraat - Aankoop gronden voor uitvoering van wegeniswerken - definitieve beslissing – Goedgekeurd

  4. Ereburgemeesterschap Miel Craeghs - aanvraag eretitel - Goedgekeurd

  5. Notulen - Openbare zitting van 21 december 2017 - GoedgekeurdDe lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-01-26 tot en met 2018-02-25 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 26 januari 2018.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad